‘Be an encourager, the world has plenty of critics already’
 
 
 
 
 
 
 

RBCZ

Het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

levert een keurmerk voor therapeuten.

 

 

 https://rbcz.nu/index.html

 

 Het HBO register is te raadplegen op https://www.rbcz.nu/register.html 
Karen De Smet staat hierin vermeldt als High Quality Therapist (HQT),
ook wel Register Therapeut BCZ genoemd. 
 
Behandelingen craniosacraal en lymfedrainage bij Karen worden vergoed door zorgverzekeraars die de therapievorm of beroepsorganisatie in hun polis hebben opgenomen.
Zij heeft een door Cpion of SNRO erkend vrijstellend Master diploma in de gespecialiseerde revalidatiewetenschappen en kinesitherapie van de Universiteit van Gent, afstudeerjaar 2005.
Zij heeft een HBO diploma craniosacraaltherapie van de Peirsman CranioSacraal Academie, afstudeerjaar 2015.
Zij is aangesloten bij de NCSV, beroepsvereniging voor craniosacraal therapeuten.

 

 

Ter uwer informatie: 

Criteria BCZ® registertherapeut

RBCZ registreert en certificeert beroepsbeoefenaren op hbo-niveau van de complementaire en alternatieve geneeswijzen. Zij zijn op deze manier verzekerd van een onafhankelijk tuchtrecht. Dat schept duidelijkheid voor beroepsbeoefenaren en cliënten. RBCZ behartigt hun belangen en is een betrouwbare intermediair tussen beroepsorganisatie en de zorgverzekeraars.

De Registertherapeut BCZ® dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  1. Is in het bezit van een diploma basiskennis medisch-sociale beroepen of psychosociale beroepen, afgestemd op de gevolgde praktijkopleiding (ten minste 240 ects) en de keuze van de therapie, die in zijn of haar praktijk wordt gegeven óf is in het bezit van een diploma van een opleiding welke op de hbo-lijst vermeld staat, gevolgd door een post hbo-opleiding binnen de complementaire alternatieve geneeswijzen.
  2. Is onderhevig aan het TCZ-tuchtrecht.
  3. De beroepsbeoefenaar onderwerpt zich aan de klachtenregeling en de geschillenregeling zoals bepaald in de Wkkgz.
  4. Heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, alsmede een rechtsbijstandverzekering die voldoende dekking geeft bij de behandeling van klachten door de Geschillencommissie Complementaire Alternatieve Geneeswijzen.
  5. Is in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), die bij inschrijving niet ouder is dan drie maanden.
  6. Praktijk en praktijkvoering voldoen aan de basisvoorwaarden van de Stichting RBCZ en de specifieke voorwaarden van de beroepsorganisatie. De therapie moet erop gericht zijn de gezondheid van de cliënt te bevorderen en/of te genezen.
  7. Is in het bezit van een AGB-code in overeenstemming met de gemaakte afspraken met de zorgverzekeraars en de VEKTIS.