Ik wens jou een zee van ruimte in de tijd, heel veel mooie eigenheid’
 
 
 
 
 
 
 
 

S.C.A.G. 

De Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG)

– opgericht in 2016 - is een onafhankelijke stichting die namens zorgverleners uit de complementaire en alternatieve zorg samen met de Consumentenbond en de Stichting Geschillencommissies voor Consumentzaken (SGC), de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen heeft opgericht. 

 

 https://www.scag.nl/

 

 
 

Voor Clienten

U heeft een klacht, wat nu? 

 

Het is belangrijk om uw onvrede of klacht eerst met mij,uw therapeut, te bespreken.
Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u anders wilt.
Is het moeilijk uw onvrede onder woorden te brengen? Probeer het dan op te schrijven en leg deze notitie dan voor aan mij. Mogelijk ontstaat er op deze manier een opening om met elkaar te praten en het probleem de wereld uit te helpen.

 

“Meestal lost een goed gesprek met uw therapeut uw onvrede of klacht op”

 

 

Waarover kunt u een klacht indienen?

U kunt een klacht indienen over zaken omtrent de behandeling die u van uw therapeut krijgt of kreeg. Bijvoorbeeld de kwaliteit van de behandeling of de manier waarop u bent bejegend. 
Maar ook over een onjuiste beoordeling van de therapeut, schade ontstaan door de behandeling of over beschadigde/vermiste eigendommen.

 

Als we er samen niet uitkomen

Voelt u zich niet in staat uw onvrede of klacht te bespreken met mij, uw therapeut, laat de situatie dit niet toe of komen we er samen niet uit?
Dan kunt u gebruikmaken van een gratis klachtenfunctionaris.
Deze ondersteunt u bij het formuleren van uw klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Samen met u wordt gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor uw klacht. Uw klacht wordt binnen 6 weken afgehandeld. 

 

“De klachtenfunctionaris is gratis en onafhankelijk”

 

Neem contact op met het NCSV, de beroepsvereniging waarbij ik, uw therapeut, ben aangesloten.

Zij laten de klachtenfunctionaris vervolgens contact met u opnemen. 

 

 
 
 

Geschillencommissie: bindende uitspraak

 Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop uw onvrede of klacht is afgehandeld voor u onbevredigend is, dan kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen. Deze geschillencommissie is onafhankelijk van alle partijen en gespecialiseerd in de complementaire zorg.

 

Een uitspraak van de geschillencommissie over uw klacht (geschil) is bindend, zowel voor u als de therapeut. Soms kan de commissie besluiten een schadevergoeding toekennen.

 

Een geschil indienen bij geschillencommissie kost € 52,50. Dit bedrag krijgt u terug als u in het gelijk wordt stelt. De geschillencommissie doet binnen 6 maanden uitspraak over uw klacht. Op de site van de geschillencommissie vindt u meer informatie over hoe u een geschil kunt indienen. De klachtenfunctionaris kan u hierbij helpen.