‘Je eigen pad bewust te gaan, en voor jezelf sterk te staan’
 
 
 
 
 
 
 

NCSV

De Nederlandse Cranio Sacraal Vereniging

waarborgt de rechten en plichten van de craniosacraal therapeut en

zorgt voor de communicatie met de wetgever en de zorgverzekeraars. 

  

 https://ncsv.info/index.mchil?page=Home&id=1000

 

Bekijk hier het profiel van Karen De Smet bij het NCSV:
 https://ncsv.info/index.mchil?page=Lid&show=member&member=Cranio-Haarlem&id=3992002364538008419&txtrec=11904

 

Karen De Smet is een A- registertherapeut bij de Nederlandse Cranio Sacraal Vereniging.

De NCSV stelt een beroepsprofiel op waaraan een zorgverlener moet voldoen, dit om de kwaliteit van de zorg te waarborgen. 
A-registertherapeuten zijn vakbekwame therapeuten die voldoen aan het door de NCSV gestelde beroepsprofiel als ook aan de eisen welke door de wetgever en zorgverzekeraar aan een zorgverlener worden gesteld. 
Cranio sacraal therapie gegeven door een A-registertherapeut wordt vanuit de aanvullende zorgverzekering door de meeste zorgverzekeraars deels of geheel vergoed.

 

 

  

Het NCSV vertelt: 

De Nederlandse Cranio Sacraal Vereniging (NCSV) is een beroepsvereniging voor cranio sacraal therapeuten. De NCSV behartigt de belangen van haar leden en bewaakt de kwaliteit van de beroepsgroep.

 

Als beroepsvereniging is de NCSV gespecialiseerd in cranio sacraal therapie. Hierdoor kunnen wij specifiek ingaan op het verstrekken van informatie over cranio sacraal therapie en het geven van advies en ondersteuning aan onze leden, cliënten en zorgverleners uit de reguliere zorg en complementaire zorg.
De NCSV vindt het van groot belang om optimaal contact met zorgverleners te onderhouden en een integrale gezondheidszorg te stimuleren.
Registertherapeuten die opgenomen zijn in het therapeuten register van de NCSV voldoen aan de eisen die zowel de beroepsvereniging als ook de wetgever aan een zorgverlener stelt. Op al onze registertherapeuten is het tuchtrecht van toepassing. Tevens zijn de registertherapeuten aangesloten bij een onafhankelijke, door het Ministerie erkende, geschillencommissie.