"Breastfeeding is a gift that lasts a lifetime"
 
 
 
 

Borstvoeding

Borstvoeding is een intiem proces dat zich afspeelt tussen moeder en kind. De ene kan niet zonder de andere. Om die reden is de relatie tussen moeder en kind degene die grotendeels bepaalt of de borstvoeding succesvol zal zijn, of niet. 
Er zijn verschillende redenen of oorzaken die de relatie tussen moeder en kind kunnen beïnvloeden, zowel in positieve als negatieve zin.
Met de craniobehandelingen is het mogelijk om al die parameters positief te beïnvloeden zodat de borstvoeding vlot verloopt; daar waar een negatieve invloed zit, kunnen we dat omzetten naar een positieve. 
Cranio werkt preventief door behandelingen tijdens de zwangerschap en werkt helend na de bevalling/geboorte wanneer de borstvoeding moeilijk opstart of wanneer er zich gaandeweg problemen voordoen. 

 

Herken je één van deze kenmerken bij jouw kindje?

 
Onrust
Huilen na de borstvoeding 
Moeilijk aanhappen
Onrustig drinken
Voorkeurshouding hoofdje naar 1 kant
Overstrekken
Darmkrampjes
Spugen
Niet lekker in lijfje zitten 

 

Herken je één van deze kenmerken bij jezelf, voordat je moeder werd?

 
Moeilijk jezelf uitspreken / keelpijn 
Maagpijn / Darmkrampen bij stress
Eerder pijn/klachten in de borst gehad
Moeilijke relatie met je moeder/grootmoeder
Relatieproblemen partner/moeder 
Baarmoederproblemen/ Voorgaande afgebroken zwangerschappen
Veel in je hoofd zitten
Angst / Zorgen maken
Onverwerkte emoties eigen geboorte / Moeilijke geboorte

 

 

Door de cranio-sacraal aanraking en het stimuleren van de "breath of life" -dit is de vlotte doorstroming van het cranio-sacraal vocht rondom hersenen en ruggemerg en doorheen het hele bindweefselsysteem - word je rustig, je vindt je eigen veiligheid terug en er ontstaat een gemakkelijke verbinding tussen jou en de ander - je kindje , je partner , ... enz... 

 

Het is vanuit deze 'normale' en meest natuurlijke vorm van zijn, dat je blokkades - wat die ook zijn - zullen verdwijnen.