"Smiling is the best free therapy"
 
 
 
  

Consult & Behandeling

Het consult start met een gesprek waarbij ik een aantal vragen stel om inzicht te krijgen in de oorzaak en samenhang van de klachten.

Er is alle tijd en ruimte voor jou. 

 

De Cranio behandeling werkt met zachte manuele technieken waarbij je wordt aangeraakt. De kleding blijft aan tijdens de behandeling.

Bij volwassenen duurt de behandeling ongeveer 60 tot 90 minuten. Bij kinderen wordt de behandeltijd aangepast aan de leeftijd van het kind; meestal ligt dat tussen de 30 tot 40 minuten. 

 

 Moeders en baby's worden aan huis bezocht en ontvangen daar het consult en de behandeling.

Een thuisbehandeling van baby of van mama&baby in combinatie met een consult van de ouder(s) neemt 2 uur tijd in beslag. 

 

Vooraleer we een behandeling inplannen is er een gratis telefonsich consult mogelijk.  

 

Hoeveel tijd zit er tussen de behandelingen?

De periode tussen twee opeenvolgende behandelingen verschilt van persoon tot persoon. Geef je eigen wensen tav de frequentie aan. Ik zal op basis van kennis en ervaring een advies geven en dit bespreken.

 

Het is heel normaal enkele weken tussen de afspraken te laten zitten, zodat je lichaam de tijd krijgt om te reageren en het te laten bezinken. Bij vooral structurele klachten is de behandelfrequentie in het algemeen wat hoger, namelijk 1x per week/2weken en is het totale traject gemiddeld tussen 4 tot 7 sessies. 

 

Bij behandelingen waar de nadruk ligt op meer contact met het lichaam, uit het hoofd, beter leren voelen, ingesleten gedrag veranderen, is de frequentie vaak wat lager - 1 x per 2-6 weken - en kan het totale behandeltraject tot 1 jaar duren.